Tuyển dụng nhân viên kế toán nội bộ

1.     Mô tả công việc

 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nhập/ xuất kho
 • Lập phiếu, chứng từ nhập, xuất kho, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng, hạch toán thuế đầu vào/ ra
 • Đối chiếu và nhập dữ liệu, chứng từ vào phần mềm
 • Hạch toán xuất/ nhập hàng hóa, NVL
 • Cập nhật giá bán

tuyen-dung-vi-tri-ke-toan-noi-bo-2

 • Báo cáo tồn kho, báo cáo xuất nhập tồn
 • Kiểm kê định kỳ tháng và khớp số liệu tồn kho sổ sách với số liệu tồn thực tế của Thủ kho
 • Theo dõi và đề xuất phương án xử lý hàng tồn cận hạn sử dụng, cảnh báo lượng hàng tồn kho tối thiểu theo quy định của công ty
 • Công việc phát sinh khác theo yêu cầu của KTT

2.     Yêu cầu công việc

Tiêu chuẩn

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Kiểm toán/ Kinh tế/ Tài chính/ Quản trị rủi ro
 • Tuổi: ≤ 35
 • Kinh nghiệm: ít nhất 03 năm làm việc chuyên môn kế toán, kiểm toán/ kiểm soát/ quản trị rủi ro

tuyen-dung-vi-tri-ke-toan-noi-bo-3

Ưu tiên ứng viên có các tiêu chí sau:

 • Có kinh nghiệm kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ)
 • Có trình độ Thạc sỹ, có các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và năng lực thực hiện KTNB như CIA/ CPA/CMA/ ACCA, …)
 • Am hiểu về nghiệp vụ, quy trình kiểm toán nội bộ;
 • Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp, làm việc theo nhóm
 • Có khả năng viết, giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
 • Có khả năng phân tích
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, liêm khiết, khách quan.