CÔNG TY CP VẬT LIỆU MỚI HẢI PHÁT - Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.     Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân Khách hàng:

Việc thu thập dữ liệu của Khách hàng trên các nền tảng:

-        Thông tin Khách hàng được thu phập nhân viên bộ phận Kinh doanh

-        Thông tin Khách hàng được thu thập qua website: www.haiphatfloor.com

Phạm vi thu thập thông tin:

-        Họ tên, địa chỉ Khách hàng email, điện thoại

-        Thông tin về Công ty

Mục đích thu thập thông tin:

-        Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng

-        Hải Phát SPC Flooring liên hệ với Khách hàng khi khách đặt hàng hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc tại các kênh nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

2.     Phạm vi sử dụng và đối tượng sử dụng thông tin cá nhân Khách hàng:

-        Cung cấp các dịch vụ bán hàng của Hải Phát SPC Flooring tới Khách hàng;

-        Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Hải Phát SPC Flooring với Khách hàng 

-        Liên lạc trực tiếp và giải quyết với các vấn đề Kinh doanh của Hải Phát SPC Flooring với Khách hàng

-        Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích kinh doanh của Hải Phát SPC Flooring

-        Không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp cho Hải Phát SPC Flooring trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật. Hải Phát SPC Flooring có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng cho cơ điều tra nếu có hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới Khách hàng. 

-        Nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng, chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có các đối tượng sau mới có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết để liên hệ xác nhận khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi: 

+ Ban giám đốc Công ty; Ban quản trị website và Kinh doanh tư vấn bán hàng của Hải Phát SPC Flooring;

+ Đối tác vận chuyển: tiếp cận với Khách hàng mục đích phục vụ vận chuyển giao nhận sản phẩm của Hải Phát SPC Flooring;

+ Đối tác thanh toán: tiếp cận với Khách hàng mục đích phục vụ thanh toán với Hải Phát SPC Flooring;

3. Lưu trữ thông tin Khách hàng:

-        Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Hải Phát SPC Flooring 

-        Trong trường hợp Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa hoặc hủy bỏ thông tin của mình trên hệ thống của Hải Phát SPC Flooring, xin vui lòng liên hệ Hải Phát SPC Flooring qua:

Hotline: 02258831268

Email: info@haiphatfloor.com

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

-        Thông tin cá nhân của Khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-        Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

-        Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 trực tiếp đến chúng tôi. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và có trách nhiệm giải trình lý do, giải quyết thỏa đáng cho Khách hàng.

-        Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

-        Mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

-        Chúng tôi yêu cầu các Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp là không chính xác.