Chi tiết sản phẩm

Nẹp chữ T được sử dụng trong các trường hợp ngăn phòng, chặn cửa. Nẹp T xử dụng khi bề mặt 2 loại vật liệu bằng nhau. Nẹp chữ T sử dụng đế làm điểm neo giữ, đế được đóng đinh ghim hoặc dán chết xuống nền.